Ouderenpsychologie Made

Telefoon:            06 48 27 62 15

Email:                  info@ouderenpsychologie-made.nl

AGB-code persoonlijk:    94007454

AGB-code praktijk:          94064523

BIG registratienr:            39066810625

KvK:                                     73841072

Kwaliteitsstatuut

Door de regering en partijen in de GGZ is besloten dat per 1 januari 2017 elke zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut moet hebben. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Ouderenpsychologie Made.

Privacy

Ouderenpsychologie  Made gaat uiterst zorgvuldig om met uw privacy. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken wanneer u daar zelf toestemming voor geeft.  

In geval van verzekerde zorg ben ik als behandelaar verplicht om bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en worden via beveiligde routes overgedragen. De gegevens in dit systeem mogen ingezien worden door het ministerie van VWS, de NZa, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud. Deze organisaties gebruiken de data voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u hier bezwaar tegen maken via het invullen van een formulier dat u via mij kunt krijgen. Als er sprake is van OVP (OnVerzekerde Prestatie / zorg) dan hoeven deze gegevens niet aan het DIS aangeleverd te worden.

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing in alle EU-lidstaten. Deze Europese verordening stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De verplichtingen van Ouderenpsychologie Made als zorgverlener en de rechten van cliënten als betrokkenen zijn hierin geregeld. In dit kader is er een privacy statement opgesteld. Hierin krijgt u uitleg hoe Ouderenpsychologie Made met informatie over personen om gaat.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.