Aanmelding

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden voor een afspraak. Vanwege mijn werkzaamheden kan ik zeer regelmatig de telefoon niet opnemen. U kunt dan een bericht inspreken op de voicemail. Hierbij is, tijdens werkdagen, het streven om binnen 24 uur contact met u op te nemen.

Voordat u zich aanmeldt is het raadzaam om ook de informatie rondom de tarieven te lezen zodat u weet waar u financieel aan toe bent.

Wachttijd

De wachttijd voor intake is momenteel 14 weken (februari 2023). Er is geen wachttijd tussen de intake en de behandeling. LET OP! Er geldt momenteel een opnamestop voor alle cliënten die niet via Zorroo aangemeld worden.

Intake

In het eerste gesprek vindt er een intake plaats waarin u onder andere de gelegenheid uw klachten, hulpvraag en verwachtingen voor te leggen. Op basis daarvan onderzoeken wij samen of ik u de juiste behandeling of diagnostiek kan bieden. Indien dit het geval is stellen we samen een behandelplan op en maken we een inschatting hoeveel gesprekken (van 45 minuten per keer) u ongeveer nodig heeft. Omdat therapie maatwerk is wordt er niet bij voorbaat een vaststaande behandelmethode ingezet. Samen kiezen we de aanpak die het best bij u past waarbij we technieken / elementen kiezen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, acceptance en commitment therapie (ACT) of de oplossingsgerichte therapie. Daarnaast ben ik een geregistreerd ReAttach-therapeut, wat een mooie aanvulling hierop biedt.

Mochten we tot de conclusie komen dat ik u niet de juiste behandeling of diagnostiek kan bieden dan verwijs ik u terug naar de huisarts, eventueel met een advies voor andere hulpverlening.

Met uw toestemming zal er naar de verwijzer (meestal uw huisarts) worden gerapporteerd bij aanvang en afsluiting van de behandeling.

In geval van een acute psychische noodsituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt tevens voor de momenten dat Ouderenpsychologie Made gesloten is. Tijdens afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte kunt u terecht bij een collega GZ-psycholoog.

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken ontstaan soms misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens. Of misschien bent u ontevreden met de hulp die u krijgt, de bejegening naar u toe  of de rekening.

Heeft u vragen of klachten … laat het mij weten!

Komen we er samen niet uit dan is Ouderenpsychologie Made aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP). In deze brochure leest u daar meer over.